ข้อมูล

ที่อยู่
Lungsod ng Pasig (City of Pasig)
ประเทศ
ฟิลิปปินส์