ข้อมูล

ที่อยู่
Portland, Oregon
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา