ถ้วยรางวัล

National
World Cup แชมป์ 5x 2002 Korea Rep/Japan, 1994 USA, 1970 Mexico, 1962 Chile, 1958 Sweden
รองแชมป์ 2x 1998 France, 1950 Brazil
Confederations Cup แชมป์ 4x 2013 Brazil, 2009 South Africa, 2005 Germany, 1997 Saudi Arabia
รองแชมป์ 1x 1999 Mexico
CONCACAF Gold Cup รองแชมป์ 2x 2003, 1996
Copa America แชมป์ 8x 2007 Venezuela, 2004 Peru, 1999 Paraguay, 1997 Bolivia, 1989 Brazil, 1949 Brazil, 1922 Brazil, 1919 Brazil
รองแชมป์ 10x 1995 Uruguay, 1983 , 1959 Argentina, 1957 Peru, 1953 Peru, 1946 Argentina, 1945 Chile, 1937 Argentina, 1925 Argentina, 1921 Argentina
Olympics รองแชมป์ 2x 1988 Seoul, 1984 Los Angeles
Pan American Games แชมป์ 3x 1987, 1979, 1963